Evijärvi - Itseään suurempi kunta Evijärvi - Itseään suurempi kunta

Ota kantaa päätöksentekoon!  •  Lataa Evijärvi app App Store & Google Play

Evijärven Kunta - 150 vuotta

Evijarvi esittelyE2

Mistä tulemme?

Evijärvellä on ollut asutusta jo kauan. Varsinkin järven itäpuolisilta rannoilta esimerkiksi Hanhikosken rannalta ja Timosesta on löydetty kivikautisia esineistöjä ja asutuksen jäännöksiä. Kalaisat vedet ja ympäröivien erämaiden riista houkuttelivat aikojen saatossa uudisasukkaita Evijärvelle. Evijärven seutu kuului keskiajalla Pietarsaaren suurpitäjään. Pohjanlahden rannikon ruotsalaisasutus ulottui kuntaan, mistä ovat muistoina ruotsinkieliset sukunimet kuten Björkbacka, Stenbacka, Norrena ja Söderena.

Evijärvi mainitaan 1500-luvun puolivälin asiakirjoissa Pietarsaareen kuuluvaksi kyläkunnaksi, jossa vuosisadan lopulla oli jo 20 taloa. Vaikka vielä 1600-luvullakin syntyi jonkin verran ruotsalaista uudisasutusta, tulivat savolaiset seudun tärkeimmiksi asuttajiksi. Vuonna 1865 Evijärven seurakunnasta tuli oma seurakunta. Evijärven kirkko on rakennettu vuonna 1758. Oma pitäjä Evijärvestä tuli vuonna 1867. 1800-luvun lopulla Evijärveltä lähti Pohjois-Amerikkaan yli 2 000 siirtolaista, joista useat palasivat myöhemmin takaisin.

Kunnassa on ollut kauan aktiivista yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä. Tervanpoltto oli merkittävä elinkeino 1600-luvun puolivälistä 1800-luvun lopulle. Esimerkkinä merkittävästä ja työllistävästä toiminnasta historiassa voi mainita Evald Borgin muovituotetehtaan, joka työllisti Evijärvellä parhaimmillaan 130 henkilöä 1970-luvulla. Tuotannosta 60 % meni vientiin. Yritteliäisyyttä kuvaavat myös Evijärven Konepaja esimerkkinä konepajateollisuudesta ja Evijärven perunajauhotehtaan perustaminen vuonna 1948 sekä monet maatalouden rinnakkaiselinkeinot, kuten uitto- ja mattokutomotoiminta sekä turkistarhaus.

Missä olemme nyt?

Nykypäivän Evijärvi on noin 2500 asukkaan vireä ja maaseutumainen kunta. Kunnan pinta-ala on 390,71 km². Tästä vesistöjä on 36,63 km². Kirkonkylässä asuu reilut 1000 asukasta. Evijärvi sijaitsee Etelä-Pohjanmaan Järvi-seudulla. Evijärvellä on keskeinen asema kolmen maakunnan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä ruotsinkielisen Pohjanmaan rajakuntana. Kunta juhlii 150-vuotisjuhlavuotta 2017.

Luonto ja vesistöt ovat lähellä Evijärvellä. Kunnan maisemaa elävöittävät lukuisat järvet. Suurin järvi on Evijärvi, jossa on 132 saarta. Kuntaa luode-kaakkoissuunnassa halkovista joista huomattavin on koskinen Ähtävänjoki. Evijärvellä on rantaviivaa 288 kilometriä. Kunnassa sijaitsee kaikkiaan noin 700 vapaa-ajanasuntoa. Kesäasukkaina on myös joukko harvinaisia lintuja kuten mustatiira, kalasääski, kaakkuri, luhtahuitti ja kaulushaikara. Järvien lisäksi maisemaa hallitsevat kumpuilevat metsämaat ja pienet peltolaikut. Yleisin maalaji on moreeni. Kallioperä on suurimmaksi osaksi kiilleliusketta ja migmatiittiä. Evijärveläiset saavat elinvoimaa ja hyvinvointia luonnosta sekä elämyksiä liikunnasta ja kulttuurista. Kodikkuus, turvallisuus ja ruuhkaton elinympäristö sekä vesistöt ja kaunis rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen.

Kuntataloudessa eletään haastavia aikoja koko Suomessa. Taloudellisesti ja toiminnallisesti Evijärvellä menee varsin hyvin. Taloudellisesti vaikeiden 2000-luvun alkuvuosien jälkeen taloutta on tasapainotettu. Evijärvi on nettovelaton kunta, joka on tehnyt ylijäämäisen tuloksen vuosina 2014 ja 2015. Kunnan palvelut toimivat ja niitä tuotetaan omana työnä sekä yhteistyötahojen kanssa. Kunnan slogan on itseään suurempi kunta. Tämä näkyy erityisesti päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluissa sekä yksityisessä palvelutarjonnassa. Kunnasta löytyy kattavat ja monipuoliset palvelut sekä hyvä yrittämisen ja yhteistoiminnan kulttuuri.

Evijärvellä pohjalainen yritteliäisyys on arvossaan. Monipuolisen yritystoiminnan perustana on vahva alkutuotanto. Paikkakunnan maatalous on nykyaikaista - maidontuotanto on Etelä-Pohjanmaan huippua. Turkistarhaus on merkittävä elinkeino. Evijärvellä on puunjalostus-, muovi-, metalli- ja elintarviketeollisuutta. Lisäksi paikkakunnalla on vahvaa pienyritystoimintaa. Yrityksiä on yhteensä 170 kpl. Työllisestä työvoimasta 22 % saa toimeentulonsa alkutuotannosta, 28 % jalostuksesta, 48 % palveluista ja 2,0 % muilta aloilta. Evijärvellä työvoima on yritteliästä. Kunta on työllisyystilastojen kärkipaikoilla Etelä-Pohjanmaalla.

 

Opintie esikoulusta lukioon

Evijärvellä voi käydä koko opintien esikoulusta lukioon. Evijärveltä on hyvä ponnistaa tulevaisuuteen. Toiminta-ajatus on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten eilisestä ponnistaen. Lue lisää

Hyvä paikka yrittää

Pohjalainen yrittäjyys elää vahvana Evijärvellä. Kunnassa on monipuolinen ja vireä yritystoiminta. Yritteliäs asenne heijastuu myös kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Lue lisää

Evijärven Kunta kunnanjohtajan terveyhdys

Tekemistä ympäri vuoden

Evijärveltä löydät tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Evijärvi on mahtava kesäkunta järviluonnon syleilyssä, jossa riittää aktiviteetteja ja toimintaa ympäri vuoden. Kurkkaa tapahtumakalenteria!

Asumisen mukavuutta Evijärvellä

Evijärveltä löydät viihtyisiä ja kodikkaita tontteja vakituiseen asumiseen ja vapaa-aikaan. Vesistöt ja rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen. Lue lisää

Kirjastopalvelut

Evijärvellä on tasokas kunnankirjasto, josta löydät lukemista joka lähtöön. Kirjastosta saat uutuuskirjat ja klassikot tietokirjallisuutta unohtamatta. Tule lainaamaan! Lue lisää